Než si koupíte kamna


Jak velký tepelný výkon budete potřebovat?
Dům s dobrou izolací stěn a oken vyžaduje tepelný výkon cca 70 watů na 1 m2. Abyste vyhřáli prostor o ploše 70 m2 / při běžné výšce stropu 2,4 m /, budete potřebovat zdroj tepla dávající stálý výkon okolo 4.5 kW.

Jaký je správný typ a umístění kamen v místnosti?
Abyste získali maximální prospěch a uspokojení gain z nových kamen nebo krbu, je nutné si zvolit správnou velikost, tvar a umístění. Udělejte si nákres místnosti s vyznačením umístění komínu – Váš prodejce Jøtul Vám pak snáze pomůže s výběrem správnéhu typu a umístění.

Jak důležitý je přívod vzduchu?
Aby kamna/krbová vložka dobře hořely, potřebují dostatečný přísun vzduchu. Čím větší topeniště a čím lépe izolované místnosti, tím potřebnější je přívod externího vzduchu zvenku resp. ze sklepa.  Hoření je pak nezávislé na vzduchu v místnosti. Externí vzduch je přiváděn přímo do topeniště / u vybraných typů / nebo je přívod zaústěn v podlaze pod topeništěm.

Jaký je potřeba typ kouřovodu?
Před nákupem kamen/krbové vložky je nutné zjistit vnitřní průměr komína a jeho výšku    / doporučujeme provést revizi komínu, případně si nechat změřit komínový tah od kominické firmy /. Pokud je průměr komína příliš malý nebo není dostatečně vysoký, může to být příčinou nedostatečného tahu.

    Jakou váhu vydrží podlaha?
Většinu kamen Jøtul lze umístit na běžný typ podlahy a není si třeba zesilovat. U krbových obestaveb Vám poradí zkušený krbař.

Potřebujete pomoc s instalací?
Autorizovaní prodejci Jøtul jsou připraveni provést kompletní instalaci, která bude v souladu s Vašimi požadavky a zároveň s platnými bezpečnostními předpisy. Podrobný návod k instalaci a užívání jsou přiloženy k výrobku. Přečtěte si je pozorně než začnete kamna či krb užívat.