O nás


Naše společnost byla založena v roce 2002 a stále úspěšně rozšiřuje řady svých zákazníků, kterým poskytuje profesionální služby v oboru kominictví a veškerého servisu s tímto spojeného.

  • Vymetání komínů
  • Měření emisí dle Zákona č. 86/2002 Sb.
  • Výchozí revize komínů
  • Revize komínů podle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
  • Vložkování komínů
  • Stavba nových komínů
  • Opravy prasklých keramických tvarovek u systémových komínů
  • Posuzování komínů
  • Čištění komínů
  • Zastoupení a poradenství firmy Jøtul

 

Revize kouřových cest

Provádíme revize komínů a kouřových cest jak u nové výstavby, tak periodické revize stávajících objektů. Databáze našich zákazníků je zárukou, že revize budou provedeny v termínech vyplývajících ze zákona. Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení hospodárnosti provozu spotřebičů.
Revize a kontroly

Provádíme revize a kontroly spalinových cest, jak výchozí před uvedením spalinové cesty do provozu, tak periodické u stávajících objektů. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

Orientační cena: 300 až 400,- Kč za 1 revizní zprávu (při větším počtu revizí se cena výrazně snižuje) + doprava

Vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí nutně u plynných spotřebičů a u pevných a kapalných paliv podle stavu komínu na základě revizní zprávy nebo Vaší poptávky. Provádí se certifikovanými nerezovými rourami nebo spiro potrubím.
Pevná paliva

Na vložkování komínů pro spotřebiče na pevná nebo kapalná paliva se používají roury z kvalitního nerezu, který splňuje přísné normové požadavky na odolnost proti kyselinám a korozi . Naše vložky jsou odolné při vyhoření sazí.
Plyn

Na vložkování komínů pro spotřebiče na plynná paliva se používají roury z nerezu odolného především proti působení kyselin, které vznikají při spalování plynu. Roury jsou buď pevné (metrové), nebo spiro pro komíny nerovné.

Pro jakékoli podrobnější informace, objednávky a zájem o naše služby, prosím, neváhejte kontaktovat na pohotovostním čísle uvedeném v kontaktu non-stop během celého týdne.